About us

  • Home
  • ::    About us

บริษัท เอสเค เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด

ยินดีบริการ ตอบคำถามชัดเจน
เร่งด่วนไม่คิดเพิ่ม เซอร์เดิมไม่คิดตังค์
รับส่งไม่ต้องรอ ขอเร็วมีให้ยืม
ไม่ลืมหรอกดิวเดท เป็นเอกประเมินเซอร์

บริษัท เอส เค เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด ก่อตั้งโดย
นาย สราวุธ เกิดผล และเจ้าหน้าที่ ที่มีความรู้ความสามารถ พร้อมทั้งประสบการณ์สูงทางด้านงานสอบเทียบ โดยได้จดทะเบียนบริษัท เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2549 ทะเบียนการค้าเลขที่ 01049118903 ที่ทำการตั้งอยู่เลขที่ 290 ซอยสุขสวัสดิ์ 26 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140 และในปี 2557 ได้ย้ายสำนักงานมาที่ 194/56,194/57 ถ.ท่าข้าม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150 โดยทำการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมให้กับภาครัฐและเอกชน

ทาง บริษัท เอสเค เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการให้บริการที่มีคุณภาพ จึงได้ดำเนินการจัดทำมาตรฐาน มอก.17025 เพื่อขอรับการรับรองความสามารถในการสอบเทียบจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม ทั้งแบบห้องปฏิบัติการแบบถาวรและแบบห้องปฎิบัติการภายนอกสถานที่โดยได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการสอบเทียบตามมาตรฐาน ISO/IEC17025:2005 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหมายเลข 0138

จากใจผู้บริหาร

Q : ทำไมสอบเทียบจึงใช้เวลานาน เมื่อโทรสอบถามมักได้คำตอบว่าอยู่ระหว่างรอคิวสอบเทียบ หรือเจ้าหน้าที่ออกไปทำงานนอกสถานที่

SK : เรามีการวางแผนสอบเทียบที่ดี มีเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการ ทำการสอบเทียบได้ตลอด 24 ชั่วโมง

Q : เครื่องมือต้องใช้งานงานตลอด ไม่สะดวกที่ส่งไปสอบเทียบ

SK : เรามีเครื่องสำรองให้ใช้งานขณะสอบเทียบ เช่น เครื่องมือวัดอุณหภูมิแบบปรอท แบบ ดิจิตอลเวอร์เนียแบบดิจิตอล, ไม้บรรทัด, ตลับเมตร, ตุ้มน้ำหนัก

Q : ขั้นตอนสั่งซื้อใช้เวลานาน แต่เครื่องมือครบกำหนดสอบเทียบแล้ว ไม่อยากหลุด Due จะทำอย่างไรดี

SK : เราให้ดำเนินการสอบเทียบก่อนได้รับใบสั่งซื้อได้ เพียงตอบกลับใบขอรับบริการสอบเทียบ เพื่อยืนยันการใช้บริการเท่านั้น

Q: เมื่อผู้รับผิดชอบไม่เข้าใจเรื่องการสอบเทียบรู้สึกกังวลเมื่อต้องได้รับการตรวจประเมิน

SK : เรามีบริการอบรมนอกสถานที่หรือให้คำแนะนำตัวต่อตัวในด้านการสอบเทียบเบื้องต้น และการทำความเข้าใจในใบรายงานผลการสอบเทียบพร้อมทั้งประเมินผล การสอบเทียบเครื่องมือวัดแต่ละเครื่องฟรี!!!

 

 

Q : เครื่องมือของเรามีขนาดใหญ่มีราคาแพงไม่อยากเสียงให้ไปกับรถจักรยานยนต์

SK : เราจะใช้พาหนะให้เหมาะสมกับเครื่องมือโดยมีรถยนต์เตรียมพร้อมสำหรับ รับ-ส่ง เครื่องมือไว้ที่บริษัท เอส เค

Q : เจ้าหน้าที่ไม่อธิบายผลการสอบเทียบหรือแสดงความไม่สุภาพขณะปฏิบัติงาน

SK : เจ้าหน้าที่ของเราผ่านการฝึกอบรมด้านการสอบเทียบแต่ละสาขามาเป็นอย่างดี ยินดีให้คำแนะนำ มีการประเมินผลความพึงพอใจในการให้บริการ

Q: ทำไมขออะไรหรือให้ช่วยอะไรเจ้าหน้าที่ตัดสินใจไม่ได้เลยบอกแต่เพียงว่าเป็นนโยบายบริษัท ไม่สามารถรับผิดชอบได้

SK : เจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานมีอำนาจตัดสินใจในระดับสูงสามารถแก้ไขปัญหาให้ได้ทันที โดยมีคุณสราวุธ เกิดผลคอยดูแลงานอยู่ที่บริษัท เอส เคฯ ตลอดเวลา

ให้บริการ 24 ชั่วโมง

ในกรณีเร่งด่วน หรือทำงานในวันหยุดไม่คิดค่าบริการเพิ่ม

โดยเน้นการบริการที่จริงใจ ราคายุติธรรม พร้อมให้บริการด้วยบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถเครื่องมือสอบเทียบมาตรฐานที่มีความแม่นยำสูงสามารถสอบกลับไปยังหน่วยวัดตามระบบสากล

Copyright © 2009 - 2015 SK Sales & Service Co., Ltd.